Ενδεικτικοί Πελάτες ανά Τομέα Δραστηριοποίησης:

 • Ιδιωτικού:
  1. Βιομηχανίες
  2. Βιοτεχνίες
  3. Διαφημιστικές
  4. Εμπορικές
  5. Κατασκευαστικές
  6. Τηλεπικοινωνίες (COSMOTE-WIND-Q)
  7. Κατασκευαστικές
  8. Διαχείρισης Αποβλήτων - Ανακύκλωση.
 • Δημοσίου:
  1. Ι. Μητρόπολη Λαγκαδά
  2. Πολεμική Αεροπορία – Υπουργείο Άμυνας
  3. Δ.Ε.Θ. (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης)
  4. Φο.Δ.Σ.Α. (Φορεάς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας
  5. Δήμοι
 

Make a free website with Yola